Servei Comarcal de Tractament de Residus

La gestió dels residus en les polítiques ambientals

La gestió dels residus és clau en les polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic. El tractament de les deixalles en modernes instal·lacions permet obtenir nous materials i noves fonts energètiques.

La normativa europea i estatal marquen uns objectius de reciclatge exigents per als propers anys i obliguen que els costos de la gestió dels residus els pagui en la seva totalitat la persona usuària, en tot el territori espanyol.

Davant aquesta realitat i per a ser el més eficients possible, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per delegació de diferents ajuntaments, ha creat el Servei comarcal de tractament de residus municipals.

Per a tot això, a partir d’aquest 2024 el Consell Comarcal emet un rebut comarcal pel tractament de residus.

Més de la meitat dels municipis de la comarca ja tenen el rebut de residus desdoblat: un rebut per la recollida i un rebut pel tractament.

El Consell Comarcal gestiona el tractament de residus dels municipis de Terrassa, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat i Ullastrell.

Vols domiciliar la taxa?

Per domiciliacions sense identificació, cal seleccionar el municipi “núm 604-ConsellComarcalVallès Occidental” al desplegable del pas següent.

Preguntes freqüents

La taxa per a la prestació del Servei públic comarcal de tractament de residus municipals és un tribut destinat a sufragar el cost del tractament dels residus. La taxa va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental l’octubre de 2023 mitjançant l’ordenança fiscal número 14.

S’aplica als municipis de Rubí, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sentmenat i Ullastrell.  Aquests municipis han delegat al Consell Comarcal del Vallès Occidental la competència de tractament de residus.

El càlcul de la taxa és diferent pels municipis que compten amb un sistema de recollida d’identificació d’usuari (com el Porta a porta) i el que no en tenen. En el cas dels municipis amb sistema Porta a porta es calcula en funció de les aportacions de resta i orgànica en el sistema. En la resta de municipis els costos de tractament es repercuteixen de manera proporcional a tots els generadors de residus, en base a un coeficient de tractament.

La taxa comarcal finança el tractament dels residus municipals a les plantes de tractament com el Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès) o la Planta de Biometanització de Can Barba. No finança la recollida del servei, que l’executa l’Ajuntament.

Perquè cada rebut finança un servei diferent. La taxa de recollida de residus, que cobra l’Ajuntament, cobreix el cost de la recollida. La taxa comarcal per al tractament de residus, que cobra el Consell Comarcal, cobreix el cost que té el tractament dels residus a les plantes corresponents.

El rebut comarcal de tractament el cobra l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. El rebràs a casa. És un rebut anual.

Per la teva comoditat, pots domiciliar el pagament a través de la seu electrònica de l’ORGT (https://orgt.diba.cat) o bé trucant al 932 029 802, fins al 20 de juny de 2024.

L’import del rebut és el resultat de multiplicar l’import del rebut municipal de la taxa de recollida pel coeficient del municipi.

Les bonificacions i altres beneficis fiscals aplicables a cada rebut s’arrosseguen amb el coeficient i, per tant, ja estan aplicades.

La taxa comarcal està lligada a la prestació d’un servei al conjunt de la ciutadania i és per això que l’ha de pagar tothom que paga la taxa per recollida de residus. El cost es repercuteix a l’immoble, sense disposar de la informació de l’ús o desús que en fa el propietari.

Actualment, la taxa la paga la persona propietària de l’immoble, que pot repercutir als llogaters segons les condicions del contracte entre ells. 

El rebut comarcal s’ha de pagar durant el període de recaptació voluntària: entre el 17 de maig i el 17 de juliol de 2024. Si no s’ha pagat a termini, s’hi aplicarà un recàrrec d’entre el 5% i el 20%.

La taxa de tractament està relacionada amb la taxa de recollida que aplica l’Ajuntament, per tant, primer cal posar-se en contacte amb l’Ajuntament per resoldre la incidència i després es farà el canvi o la modificació de la taxa comarcal de tractament.

L’enviament es fa a tots els immobles que paguen taxa de recollida municipal. En cas d’un eventual error en l’enviament postal, posa’t en contacte amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Vols fer-nos una consulta?

Omple el formulari i et contestarem el més aviat possible.

Consulta les teves dades